Skip to content
PPL logo
My Virtual Wallet - Sign In
Powys

Waled Rithwir ym Mhowys

Waled Rithwir ym Mhowys

Mae Waled Rithwir ar gael erbyn hyn ar gyfer pawb sy’n derbyn taliadau uniongyrchol ym Mhowys.

Gan weithio ochr yn ochr gyda Chyngor Sir Powys a’u sefydliadau partner, defnyddir y Waled Rithwir i annog mwy o unigolion i gymryd rôl weithgar wrth reoli eu taliadau uniongyrchol eu hunain.

Mae cyflwyno’r Waled Rithwir yn cael ei rheoli mewn dau gam ar wahân:

  • Yng ngham un, bydd yr holl daliadau uniongyrchol newydd yn cael eu rheoli trwy Waled Rithwir a bydd y sawl sy’n derbyn taliadau uniongyrchol ar hyn o bryd yn gallu gofyn i reoli eu taliadau trwy Waled Rithwir.
  • Yng ngham dau, bydd rhai ‘cyfrifon a reolir’ ar gyfer taliadau uniongyrchol yn cael eu symud hefyd i Waled Rithwir.

Mae’r tîm Waled Rithwir wrth law i gefnogi’r holl unigolion a chynorthwywyr personol trwy gydol y broses o sefydlu Waled Rithwir.

Yn ychwanegol at hyn, bydd y gwasanaeth cefnogi presennol ar gyfer taliadau uniongyrchol oddi wrth PeoplePlus yn parhau i gynnig gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ‘ar y ddaear’ i unigolion, gan gynnwys recriwtio a sefydlu Cynorthwywyr Personol.

 

Chwarae fideo

Trosolwg Unigol - Powys.PDF

Tiwtorial ar y Waled Rithwir

Camwch drwy ein tiwtorial i ddeall mwy am sut y gall y Waled Rithwir eich helpu chi i reoli eich taliad uniongyrchol.

Tiwtorial ar y Waled Rithwir

Adnoddau’r Waled Rithwir

Edrychwch ar ein tudalen adnoddau i weld ein ‘canllawiau sut i ddefnyddio’ a chanfod rhagor o wybodaeth am daliadau uniongyrchol o amrywiaeth o ffynonellau.

  Adnoddau'r Waled Rithwir

Taliadau uniongyrchol ym Mhowys

Dilynwch y ddolen isod i edrych ar wefan Cyngor Sir Powys ei hunan a dysgu mwy am eu proses taliadau uniongyrchol – gwefan taliadau uniongyrchol Powys

    Taliadau uniongyrchol ym Mhowys    

Cwestiynau Cyson

Manylion cyswllt

Gwasanaethau Oedolion Cyngor Sir Powys

E-bost: pccsscommissioning@powys.gov.uk

 

PeoplePlus

E-bost: ilspowys@peopleplus.co.uk
Ffôn: 0330 123 2815

Tîm Cefnogi Waled Rithwir

E-bost: info@myvirtualwallet.co.uk
Ffôn: 03300 582 692

Gwasanaethau Plant, Cyngor Sir Powys

E-bost: people.direct@powys.gov.uk
Ffôn: 01597 827666